facebook
zdjęcie nagłówka
nagtresc

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK" w JAWORZNIE

INFORMACJA


W związku z wymianą tablic ogłoszeniowych prosimy o zgłaszanie się do Administracji Osiedlowej w celu złożenia stosownego oświadczenia osób, które WYRAŻAJĄ ZGODĘ na zamieszczanie swojego nazwiska w spisie lokatorów budynku mieszkalnego do dnia 28.02.2017r.


>>oświadczenie<<


WALNE ZGROMADZENIE

ZAWIADOMIENIE

Jaworzno, dnia 24.11.2016r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK" w Jaworznie przy Al. Tysiąclecia 2-14 działając na podstawie art.39 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze i § 95 ust.1 pkt 7 Statutu

zwołuje

Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK" w Jaworznie

Zebrania odbędą się w lokalu
Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orła Białego
ul. Towarowa 61 w Jaworznie

w dniu:

15.12.2016r. - członkowie Osiedle Stałe - godz. 16.00
15.12.2016r. - członkowie Osiedle Podwale - godz. 17.00
15.12.2016r. - członkowie Osiedle Podłęże - godz. 18.00

Statut Spółdzielni, projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach, porządek obrad i stosowny projekt uchwały znajduje się do wglądu i zapoznania się przez Członków Spółdzielni w siedzibie Zarządu Spółdzielni od dnia 24.11.2016r.

Ponadto całość ww. dokumentacji dostępna jest:

- w biurach poszczególnych Administracji Osiedli,
- u członków Rady Nadzorczej
- na stronie internetowej Spółdzielni (www.smgornik-j.pl).

...szczegóły

11 LISTOPADA
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Przedstawiciele władz naszego miasta oraz przedstawiciele Spółdzielni jak co roku złożyli kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.


!!! WYROK SĄDU !!!OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" zawiadamia, iż Zarząd Spółdzielni w dniu 19.04.2016r. podjął uchwałę nr 339/16/2016 o wykreśleniu kandydatów na członków zarejestrowanych w tut. Spółdzielni (w okresie XII 1965r. - XII 1982r.) na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015r. o sygn. akt K 60/13.

WAŻNE OSTRZEŻENIE

W związku z pojawiającymi się fałszywymi osobami podającymi się za pracowników firmy ubezpieczeniowej UNIQA lub za pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” informujemy, że ani firma ubezpieczeniowa UNIQA ani Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” nie prowadzi żadnej akcji ubezpieczeniowej wśród mieszkańców.
Prosimy o zachowanie ostrożności. W razie wątpliwości prosimy upewnić się poprzez kontakt ze SM „Górnik” (tel. 32 615-57-65) lub z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA (tel. 32 752-13-31).


INFORMACJA

Interwencje, zgłoszenia itp. kierowane drogą elektroniczną prosimy przesyłać na e-maila: sekretariat@smgornik-j.pl, ponieważ wszelkie dokumenty są rejestrowane w siedzibie Zarządu SM "Górnik" w Jaworznie.


aktualizacja: 01.01.1970