facebook
zdjęcie nagłówka
nagtresc

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK" w JAWORZNIE


WALNE ZGROMADZENIE

ZAWIADOMIENIE

Jaworzno, dnia 24.04.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK" w Jaworznie przy Al. Tysiąclecia 2-14 działając na podstawie art.39 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze i § 95 ust.1 pkt 7 Statutu

zwołuje

Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK" w Jaworznie

Zebrania odbędą się w lokalu
TAURON WYDOBYCIE S.A. w Jaworznie szyb „Piłsudski”
43-600 Jaworzno przy ul. Krakowskiej 6.
w dniach:

16.05.2017r. - członkowie Osiedle Stałe - godz. 17.00
17.05.2017r. - członkowie Osiedle Podwale - godz. 17.00
18.05.2017r. - członkowie Osiedle Podłęże - godz. 17.00

Statut Spółdzielni, projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe (bilans) oraz stosowne uchwały znajdują się do wglądu i zapoznania się przez Członków Spółdzielni w siedzibie Zarządu Spółdzielni od dnia 24.04.2017r.

Ponadto całość ww. dokumentacji dostępna jest:

- w biurach poszczególnych Administracji Osiedli,
- u członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli, jak również
- na stronie internetowej Spółdzielni (www.smgornik-j.pl).

...szczegóły


Przetargi techniczne

Przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejacego pawilonu handlowego...

...szczegóły

WAŻNE OSTRZEŻENIE

W związku z pojawiającymi się fałszywymi osobami podającymi się za pracowników firmy ubezpieczeniowej UNIQA lub za pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” informujemy, że ani firma ubezpieczeniowa UNIQA ani Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” nie prowadzi żadnej akcji ubezpieczeniowej wśród mieszkańców.
Prosimy o zachowanie ostrożności. W razie wątpliwości prosimy upewnić się poprzez kontakt ze SM „Górnik” (tel. 32 615-57-65) lub z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA (tel. 32 752-13-31).


INFORMACJA

Interwencje, zgłoszenia itp. kierowane drogą elektroniczną prosimy przesyłać na e-maila: sekretariat@smgornik-j.pl, ponieważ wszelkie dokumenty są rejestrowane w siedzibie Zarządu SM "Górnik" w Jaworznie.


aktualizacja: 01.01.1970