facebook
zdjęcie nagłówka

nagtresc

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK" w JAWORZNIEINFORMACJA


14.08.2017r. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" będzie czynna w godzinach od 7.00 do 15.00.BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017.

1. Oferta winna zawierać:
- informacje o firmie badającej i jej statusie prawnym,
- kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do badania sprawozdań finansowych,
- listę referencyjną podmiotów, w których w roku ubiegłym przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych,
- proponowaną cenę za przeprowadzenie badania.

2. Oczekiwany termin zakończenia badania sprawozdania wraz z wydaniem opinii i raportu Spółdzielnia ustala na 9.03.2018r.

3. Zainteresowani proszeni są o składanie ofert pisemnych w kopertach z dopiskiem:
„Badanie sprawozdania za 2017 rok” – w terminie do 14 sierpnia 2017r. na adres siedziby:
SM „Górnik” ; Al. Tysiąclecia 2 – 14 ; 43-603 Jaworzno.

4. Wszelkie dodatkowe informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać
pod nr tel. 32/6155541, 32/6156146 lub mailowo ( adres email: sekretariat@smgornik-j.pl )

5. Przy wyborze ofert zastrzega się prawo nie uwzględnienia oferty bez podania przyczyn.


INFORMACJA

Zaświadczenia (do notariusza, urzędu skarbowego, banku itp.) wystawiane są w terminie 7 dni od daty złożenia stosownych dokumentów.


UWAGA MIESZKAŃCY

W DNIACH 16, 17, 18 MAJA 2017 ROKU OBRADOWAŁO

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W JAWORZNIE

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA WZ ORAZ WYNIKI GŁOSOWANIA NAD NIMI

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZARZĄDZIE SPÓŁDZIELNI

W SIEDZIBACH WSZYSTKICH OSIEDLOWYCH ADMINISTRACJI

ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI


...szczegóły


WAŻNE OSTRZEŻENIE

W związku z pojawiającymi się fałszywymi osobami podającymi się za pracowników firmy ubezpieczeniowej UNIQA lub za pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” informujemy, że ani firma ubezpieczeniowa UNIQA ani Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” nie prowadzi żadnej akcji ubezpieczeniowej wśród mieszkańców.
Prosimy o zachowanie ostrożności. W razie wątpliwości prosimy upewnić się poprzez kontakt ze SM „Górnik” (tel. 32 615-57-65) lub z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA (tel. 32 752-13-31).


INFORMACJA

Interwencje, zgłoszenia itp. kierowane drogą elektroniczną prosimy przesyłać na e-maila: sekretariat@smgornik-j.pl, ponieważ wszelkie dokumenty są rejestrowane w siedzibie Zarządu SM "Górnik" w Jaworznie.


aktualizacja: 01.01.1970