Przetargi

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

GÓRNIK”

w Jaworznie Al. Tysiąclecia 2-14

ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący najmu lokalu mieszkalnego w Jaworznie przy: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76/43 – VII piętro, klatka I o pow. użytk. 30,47 m². Lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju. Do lokalu przyporządkowane jest pom. piwnicy o pow. użytkowej 2,51m2.

  • Stawka wyjściowa najmu  – 12,00 zł/m².
  • Postęp licytacji stawki najmu – 1,00 zł/m².
  • Umowa najmu na czas nieokreślony – do wglądu w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych przy ul. Paderewskiego 15 
w Jaworznie w dniu 05.02.2020r. o godz. 13.00

Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania w dniu 30.01.2020 r. w godzinach od 13.00-14.00 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  3-miesięcznego czynszu wyliczonego od wyjściowej stawki eksploatacji 12,00 zł/m2 w kwocie 1.688,00 zł  na konto BP S.A. O/ Jaworzno nr 61 1020 2528 0000 0802 0014 5136 do dnia 04.02.2020r. oraz po wygranym przetargu wpłatę kaucji za lokal mieszkalny w wysokości 6-cio miesięcznego czynszu najmu od wylicytowanej stawki eksploatacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacji udziela Dział GZM ul. Paderewskiego 15, pokój nr 26 tel. 32 6155543.


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

GÓRNIK”

w Jaworznie Al. Tysiąclecia 2-14

ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący najmu lokalu mieszkalnego w Jaworznie przy: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 60/69 – II piętro, klatka II o pow. użytk. 35,85 m². Lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju. Do lokalu przyporządkowane jest pom. piwnicy o pow. użytkowej 3,68 m2.

  • Stawka wyjściowa najmu – 12,00 zł/m².
  • Postęp licytacji stawki najmu – 1,00 zł/m².
  • Umowa najmu na czas nieokreślony – do wglądu w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych przy ul. Paderewskiego 15 
w Jaworznie w dniu 12.02.2020r. o godz. 13.00

Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania w dniu 06.02.2020 r. w godzinach od 13.00-14.00 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  3-miesięcznego czynszu wyliczonego od stawki wyjściowej eksploatacji 12,00 zł/m2 w kwocie 1.923,00 zł 
na konto BP S.A. O/ Jaworzno nr 61 1020 2528 0000 0802 0014 5136 do dnia 11.02.2020r. oraz po wygranym przetargu wpłatę kaucji za lokal mieszkalny w wysokości 6-cio miesięcznego czynszu najmu od wylicytowanej stawki eksploatacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacji udziela Dział GZM ul. Paderewskiego 15, pokój nr 26 tel. 32 6155543.