Rady Osiedli

Skład Rady Osiedla Stałego:

  1. Chyła Wojciech – przewodniczący Rady Osiedla Stałego
  2. Danelczyk Mieczysław – z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Stałego
  3. Nieużyła Mieczysław – sekretarz Rady Osiedla Stałego
  4. Dziubanik Mariusz – członek Rady Osiedla Stałego
  5. Lisowski Stanisław – członek Rady Osiedla Stałego
  6. Miedziński Janusz – członek Rady Osiedla Stałego
  7. Miszczyński Dariusz – członek Rady Osiedla Stałego
  8. Plewko-Kotynia Magdalena – członek Rady Osiedla Stałego

Skład Rady Osiedla – Podwale:

  1. Gwóźdź Kazimierz – przewodniczący Rady Osiedla Podwale
  2. Łaźnia Krystyna z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Podwale
  3. Rodzik Stanisław – z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Podwale
  4. Ożarowski Piotr – sekretarz Rady Osiedla Podwale
  5. Macek Tadeusz – członek Rady Osiedla Podwale
  6. Jabłecki Józef – członek Rady Osiedla Podwale
  7. Kurzeja Agata – członek Rady Osiedla Podwale
  8. Ślusarczyk Ewa – członek Rady Osiedla Podwale

Skład Rady Osiedla – Podłęże:

  1. Pietrewicz Antoni – przewodniczący Rady Osiedla Podłęże
  2. Kaleta Bogdan – z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Podłęże
  3. Drożniak Iwona – z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Podłęże
  4. Ziarko Zdzisław – sekretarz Rady Osiedla Podłęże
  5. Bagiński Michał – członek Rady Osiedla Podłęże
  6. Kotwasiński Rafał – członek Rady Osiedla Podłęże
  7. Moździerz Elżbieta – członek Rady Osiedla Podłęże
  8. Szyndler Józef – członek Rady Osiedla Podłęże
  9. Mucha Marek – członek Rady Osiedla Podłęże
  10. Chechelska Bożena – członek Rady Osiedla Podłęże
  11. Lędzka Barbara – członek Rady Osiedla Podłęże
  12. Chramiec Artur – członek Rady Osiedla Podłęże