Zarząd

Prezes Zarządu Maciej Bochenek
Wiceprezes ds. finansowych Andrzej Zając
Wiceprezes ds. techniczno-eksploatacyjnych Tadeusz Bożek