4 grudnia Barbórka

Z okazji Górniczego Święta
bezpiecznej i spokojnej pracy,
dostatku, zdrowia oraz szczęścia rodzinnego,
wszystkim Górnikom i ich rodzinom,

życzą
Spółdzielcy, Rada Nadzorcza,
Zarząd oraz pracownicy SM “Górnik”
Szczęść Boże