Informacje

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2019 .

  • Oferta powinna zawierać:

– informacje o firmie badającej i jej statusie prawnym,

– kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do badania sprawozdań finansowych,

– referencje lub listę podmiotów, w których w roku ubiegłym przeprowadzono badanie

sprawozdań finansowych,

– proponowaną cenę za przeprowadzenie badania.

  • Oczekiwany termin zakończenia badania sprawozdania wraz z wydaniem opinii i raportu

Spółdzielnia ustala na 10.03.2020 r.

  • Zainteresowani proszeni są o składanie ofert pisemnych w kopertach z dopiskiem:

Badanie sprawozdania za 2019 rok” – w terminie do 16 sierpnia 2019 r. na adres siedziby:

SM „Górnik” ; Al. Tysiąclecia 2-14; 43-603 Jaworzno.

  • Wszelkie dodatkowe informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać pod nr tel. 32/6155541, 32/6156146 lub mailowo (adres e-mail: ksiegowa@smgornik-j.pl )

  • Przy wyborze ofert zastrzega się prawo nie uwzględnienia oferty bez podania przyczyn.