InformacjeInneSpoldzielnia

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021.

1. Oferta powinna zawierać:

– informację o firmie badającej i jej statusie prawnym,
– kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do badania sprawozdań finansowych,
– referencję lub listę podmiotów, w których w roku ubiegłym przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych,
– proponowaną cenę za przeprowadzenie badania.


2. Oczekiwany termin zakończenia badania sprawozdania wraz z wydaniem opinii i raportu Spółdzielnia ustala na 10.03.2022 r.


3. Zainteresowani poproszeni są o składanie ofert pisemnych w kopertach z dopiskiem:
„Badanie sprawozdania za 2021 rok” – w terminie do 20 sierpnia 2021 r. na adres siedziby:
SM „Górnik” ; Al. Tysiąclecia 2-14; 43-603 Jaworzno.


4. Wszelkie dodatkowe informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać pod nr
tel. 32/6155541, 32/6164132 lub mailowo (serek-sikorska.anna@smgornik-j.pl).


5. Przy wyborze ofert zastrzega się prawo nie uwzględniania oferty bez podania przyczyn.