Dzień Otwarty Notariatu 2023 – Izba Notarialna w Katowicach