ADS 1

Progi zwalniające na ulicy Cegielnianej

Na wniosek mieszkańców budynku przy ul. Cegielniana 28 wystąpiliśmy z pisemną prośbą do Pana Prezydenta Miasta Jaworzna o zamontowanie progów zwalniających na ulicy Cegielnianej (obok budynku Cegielniana 28 i Grunwaldzka 272), argumentując powyższe względami bezpieczeństwa.

Z przykrością informujemy, że otrzymaliśmy negatywną odpowiedź.