ADS 1ADS 2ADS 3Główna stronaInformacje

Rozliczanie ciepła – informacja

Pragniemy Państwa poinformować, iż dnia 15 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza uchwaliła nowy, obowiązujący dla rozliczeń od dnia 01.01.2023 roku, Regulamin rozliczania kosztów dostawy i zużycia ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie
i podgrzewanie wody do celów gospodarczych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”
w Jaworznie.

Zapisy Regulaminu zostały dostosowane do przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Treść Regulaminu dostępna jest w zakładce O Spółdzielni/Regulaminy (https://smgornik-j.pl/regulaminy/) – pozycja 6b i obowiązuje dla rozliczeń ciepła po dniu 01.01.2023 roku.

Wobec rozliczeń za ciepło zużyte do dnia 31.12.2022 roku obowiązują zapisy dotychczasowego Regulaminu dostępnego w zakładce O Spółdzielni/Regulaminy (https://smgornik-j.pl/regulaminy/) – pozycja 6a.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Działem technicznym Spółdzielni nr tel.: 32 752-08-11,
32 616-41-32 lub pod adresem e-mail:
teit@smgornik-j.pl.