ADS 1ADS 2ADS 3Informacje

Walne Zgromadzenie Członków – ZAWIADOMIENIE

Jaworzno, dnia 29.05.2018r.

  ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  „GÓRNIK” w Jaworznie przy
Al. Tysiąclecia 2-14 działając na podstawie art. 39 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze i § 95 ust.1 pkt 7 Statutu

 

zwołuje

Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej  „GÓRNIK” w Jaworznie

 

Zgromadzenie odbędzie się w II etapach  w lokalu TAURON WYDOBYCIE S.A. w Jaworznie szyb „Piłsudski”

43-600 Jaworzno przy ul. Krakowskiej 6.

w dniach:

I ETAP:

26.06.2018r. – 17.00 –  Członkowie Administracji nr 1 – Osiedle Stałe

27.06.2018r. – 17.00 –  Członkowie Administracji nr 2 – Osiedle Podwale

28.06.2018r. – 17.00 –  Członkowie Administracji nr 3 – Osiedle Podłęże

II ETAP:

9.10.2018r.  – 17.00 –  Członkowie Administracji nr 1 – Osiedle Stałe

10.10.2018r.   – 17.00 –  Członkowie Administracji nr 2 – Osiedle Podwale

11.10.2018r.   – 17.00 –  Członkowie Administracji nr 3 – Osiedle Podłęże

 

Porządek obrad, projekty uchwał oraz wzór zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej znajdują się do wglądu i  zapoznania przez Członków Spółdzielni w siedzibie Zarządu Spółdzielni od dnia 04.06.2018r.

W siedzibie Zarządu znajduje się również do pobrania wzór pełnomocnictwa
(oraz warunki jego udzielenia) do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto całość ww. dokumentacji dostępna jest:

– w biurach poszczególnych Administracji Osiedlowych

– na stronie internetowej Spółdzielni (www.smgornik-j.pl).


Oświadczenie

Przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia odbytych w dniach 26, 27, 28 czerwca 2018r. w sprawie informacji o przebiegu obrad.