Informacje

WAŻNA INFORMACJA!

W piątek 31.05.2019r. obradowało kolegium Walnego Zgromadzenia.

W podsumowaniu głosowań poszczególnych części Walnego Zgromadzenia członkami Rad Osiedli zostali wybrani:

I Osiedle Stałe

 1. Wojciech Chyła
 2. Mieczysław Danelczyk
 3. Mariusz Dziubanik
 4. Stanisław Lisowski
 5. Janusz Miedziński
 6. Dariusz Miszczyński
 7. Mieczysław Nieużyła
 8. Magdalena Plewko-Kotynia

 

II  Osiedle Podwale

 1. Kazimierz Gwóźdź
 2. Józef Jabłecki
 3. Agata Kurzeja
 4. Krystyna Łaźnia
 5. Tadeusz Macek
 6. Piotr Ożarowski
 7. Stanisław Rodzik
 8. Ewa Ślusarczyk

 

III  Osiedla Podłęże

 1. Michał Bagiński
 2. Bożena Chechelska
 3. Artur Chramiec
 4. Iwona Drożniak
 5. Bogdan Kaleta
 6. Rafał Kotwasiński
 7. Barbara Lędzka
 8. Elżbieta Moździerz
 9. Marek Mucha
 10. Antoni Pietrewicz
 11. Józef Szyndler
 12. Zdzisław Ziarko

 

Kolegium Walnego Zgromadzenia ustaliło, że Katarzyna Martyka pełniąca funkcję Prezesa Zarządu SM „Górnik” w Jaworznie od 01.01.2018r. do 19.04.2018r. podobnie jak za 2017 rok również i za 2018 rok obrachunkowy nie otrzymała absolutorium.

 

Pozostali członkowie Zarządu otrzymali swoje absolutoria:

 

Stefania Leks Wiceprezes Zarządu ds. finansowo – księgowych – Główny Księgowy

za okres od 01.01.2018r. do 31.03.2018r.

 

Tadeusz Bożek – Wiceprezes Zarządu ds. techniczno- eksploatacyjnych

za okres od 12.02.2018r. do 31.12.2018r.

 

Andrzej Zając – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

za okres od 07.05.2018r. do 31.12.2018r.

 

Maciej Bochenek – Prezes Zarządu Spółdzielni

za okres od 19.04.2018r. do 31.12.2018r.

 

 

                                                                                             Zarząd

SM „Górnik” w Jaworznie