ADS 1ADS 2ADS 3

Wymiana pojemników na stanowiskach kontenerowych

W związku z podpisaniem przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie  umowy na odbiór odpadów komunalnych z nowym wykonawcą, nastąpi wymiana pojemników na stanowiskach kontenerowych.

Wymiana będzie się odbywać przez pięć dni, począwszy od dnia 16.10.2017 zgodnie z załączonym harmonogramem.