Inne

Zachęcamy do rolkowania po nadzieję – między innymi z uczestnikami zajęć Power Walk naszego Klubu „To i Owo”.