Inne

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023.

Oferta powinna zawierać

  • informację o firmie badającej i jej statusie prawnym,
  • kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do badania sprawozdań finansowych,
  • referencje lub listę podmiotów, w których w roku ubiegłym przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych,
  • proponowaną cenę za przeprowadzenie badania. 

Oczekiwany termin zakończenia badania sprawozdania wraz z wydaniem opinii i raportu Spółdzielnia ustala na 11.03.2024r.

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert pisemnych w kopertach z dopiskiem:

„Badanie sprawozdania za 2023 rok” – w terminie do 25 sierpnia 2023 r. na adres siedziby:

SM „Górnik”; al. marsz. J. Piłsudskiego 72; 43-600 Jaworzno.

Wszelkie dodatkowe informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać pod nr tel.:

32/615 55 41, 32/616 41 32 lub mailowo (adres email: dygon.piotr@smgornik-j.pl)

Przy wyborze ofert zastrzega się prawo nie uwzględnienia oferty bez podania przyczyn.