Zgłoś awarię

 
Telefon awaryjny: 32 616 20 25

(po wysłuchaniu zapowiedzi Spółdzielni proszę poczekać na zgłoszenie się pracownika)

W przypadku braku kontaktu z powyższym telefonem alarmowym prosimy o kontakt na poniższe numery:

Poniedziałek – Piątek

15.00 – 22.00

ADS1: tel. 533 384 501

ADS2: tel. 533 384 502

ADS3: tel. 533 384 503

Regulamin technicznej obsługi nocnej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie >>pobierz

Poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 zgłaszać we właściwym dla miejsca zamieszkania ADS:

ADMINISTRACJA DOMÓW SPÓŁDZIELCZYCH nr 1
ul. Starowiejska 17, 43-603 Jaworzno
telefony :
032 615 52 58
032 615 54 02
e-mail: ads1@smgornik-j.pl

ADMINISTRACJA DOMÓW SPÓŁDZIELCZYCH nr 2
ul. Paderewskiego 15, 43-600 Jaworzno
telefony :
032 616 24 94
032 752-08-11
e-mail: ads2@smgornik-j.pl

ADMINISTRACJA DOMÓW SPÓŁDZIELCZYCH nr 3
Al. Marszałka Piłsudskiego 40, 43-600 Jaworzno
telefony :
032 616 50 19
032 616 55 94
e-mail: ads3@smgornik-j.pl

po godz. 15.00 – u dyspozytora
soboty, niedziele i święta – u dyspozytora

Zgłaszający awarie proszeni są o podawanie danych osobowych wraz z adresem zamieszkania i numerem telefonu.

NUMERY TELEFONÓW:
– 32 616-20-25
– 32 616-21-78

POGOTOWIE WIND
telefony :
032 616 57 05
602 771 542

URZĄD MIEJSKI
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
telefony :
032 618 15 01

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
telefony :
032 618 18 40

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW
ul. Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno
telefony :
032 618 17 77

POLICJA KOMENDA MIEJSKA
ul. Gabriela Narutowicza 1, 43-600 Jaworzno
telefony :
997
032 618 32 00

STRAŻ POŻARNA KOMENDA MIEJSKA
ul. Krakowska 22, 43-600 Jaworzno
telefony :
998
032 751 87 15

STRAŻ MIEJSKA
ul. Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno
telefony :
032 618 16 18

POGOTOWIE RATUNKOWE
ul. Józefa Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno
telefony :
999
032 616 34 57

POGOTOWIE GAZOWE
ul. Jana Matejki 33, 43-600 Jaworzno
telefony :
992

POGOTOWIE ENERGETYCZNE – TAURON DYSTRYBUCJA
telefony :
991

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno
telefony :
994

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
al. Tysiąclecia 7, 43-600 Jaworzno
telefony :
993

KARETKA „R”
telefony :
999
032 615 11 11

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ul. Krakowska 22, 43-600 Jaworzno
telefony :
032 618 18 90