Gospodarka Odpadami

CZY ŚMIECI W MIEŚCIE MUSZĄ BYĆ PROBLEMEM?
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie podjęła 21.04.2016r. Uchwałę Nr 84/9/2016 w sprawie współpracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie z organami Gminy Miasta Jaworzna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.