Gospodarka Odpadami

Świadczeniem usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z Gminy Jaworzno zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.

Dane teleadresowe MPO Sp.z o.o.:

ul. Galmany 1
43-600 Jaworzno
tel. +48 32 616 35 51
faks +48 32 617 78 65
e-mail: jaworzno@veolia-es.pl

Biuro Obsługi Klienta
czynne: pn, wt, śr, pt: 7.00-15.00; czw: 8.00-16.00
tel.: +48 32 616 44 50, +48 32 616 35 51 wew. 50

CZY ŚMIECI W MIEŚCIE MUSZĄ BYĆ PROBLEMEM?
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie podjęła 21.04.2016r. Uchwałę Nr 84/9/2016 w sprawie współpracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie z organami Gminy Miasta Jaworzna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.