Przetargi

 

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI   MIESZKANIOWEJ
„GÓRNIK”
w Jaworznie al. marsz. Piłsudskiego 72
ogłasza ustny przetarg nieograniczony
dotyczący
ustanowienia  prawa odrębnej  własności  lokalu mieszkalnego
w Jaworznie przy:

 

marsz. Piłsudskiego 60/99 Os. Podłęże pow. użytk.   48,35 m²
2  pokoje, kuchnia, łazienka, IX piętro, c.o., c.cw.
cena wywoławcza   –    240 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych nr 3 przy al. marsz. Piłsudskiego 40  w  Jaworznie  w dniu  16.02.2023r.  o  godz.   1000.  

Istnieje  możliwość obejrzenia  mieszkania w dniu  13.02.2023 r.  w godz. 14ºº – 15ºº.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 15.02.2023r. (data stempla) na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Jaworzno  nr  61 1020 2528 0000 0802 0014 5136.

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni – Dział Członkowsko – Prawny.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub jego odwołania  bez podania przyczyny.

Informacji udziela Dział Członkowsko – Prawny tel.  0-32  615-57-57.