Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego

  1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik z siedzibą w Jaworznie, przy al. marsz. J. Piłsudskiego 72.
  2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych osobowych jest Nowinex Z. Roczkalska, T. Jękosz sp. jawna z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzka 164.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze monitorowania.
  4. Dane przetwarzane są na podstawie art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000).
  5. Monitoring wizyjny obejmuje wybrane obszary Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik.
  6. Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia pozyskania.
  7. W sprawach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi oraz dostępu do wykazu obszarów monitoringu wizyjnego można kontaktować się z Administratorem danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Piotr Dygoń
e-mail: iod@smgornik-j.pl