Zasoby

 

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK”
W JAWORZNIE W 2022 ROKU.

Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie na koniec ubiegłego roku obejmowały:

 • 179 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których znajduje się 8.471 mieszkań
  o powierzchni użytkowej 418.606,93 m2, w tym na prawach odrębnej  własności  
  o powierzchni użytkowej 291.396,40 m2 z czego:
 • 300.436,25 m2 p.u. to powierzchnia lokali mieszkalnych z centralnym ogrzewaniem
  i centralnie dostarczoną ciepłą wodą.
 • 118.170,68 m2 p.u. to powierzchnia lokali mieszkalnych tylko z centralnym ogrzewaniem
 • 3 garaże własne o powierzchni 54,00 m2 ,
 • 79 boksów garażowych wolnostojących przy ul. Wandy wyodrębnionych o powierzchni użytkowej 1.328,50 m2,
 • 16 garaży wyodrębnionych wbudowanych przy ul. Fredry 34 o powierzchni użytkowej 375,23 m2 ,
 • 6 garaży wbudowanych na zasadzie najmu przy ul. 11 Listopada 13 o powierzchni 90 m2 ,
 • 2 boksy garażowe o pow. użytkowej 53,10 m² wynajęte na podstawie umowy najmu,
 • pawilon handlowy wolnostojący o powierzchni użytkowej 1.055,44 m2,
 • pawilon handlowy wolnostojący o powierzchni użytkowej 3.149,46 m2
 • lokale użytkowe w ilości 163 o powierzchni użytkowej 8.780,01  m2,
 • budynek administracyjno-biurowo-warsztatowy przy ul. Paderewskiego 15 o powierzchni użytkowej 1.317,76 m2,
 • grunty : 601.397,30 m2 całość, w tym 392.822,88 m2 przekształcone w odrębną własność; 3.691,66 m2 dzierżawione przez najemców z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową. 

Całość zasobów Spółdzielni obsługiwana jest przez trzy administracje osiedlowe. Poszczególne administracje osiedlowe administrują następujące osiedla:

Administracja Domów Spółdzielczych Nr – 1 – Osiedle Stałe, Osiedle Cegielniana, Osiedle Gagarina, budynek przy ul. Górników z „Danuty” 23.

Administracja Domów Spółdzielczych Nr – 2 – Osiedle Podwale Zachód, Osiedle Podwale Wschód, Osiedle Górnicze, Osiedle Pańska Góra, budynek przy ul. Grunwaldzkiej 38.

Administracja Domów Spółdzielczych Nr – 3 – Osiedle Podłęże I, Osiedle Podłęże II, Osiedle Podłęże III.