Oferta pracy

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNIK” W JAWORZNIE

zatrudni inspektora nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

Zakres obowiązków na stanowisku pracy obejmuje m.in.:

 • prowadzenie bieżącego nadzoru budowlanego i odbiorów realizowanych zadań inwestycyjnych, prac remontowych i konserwacyjnych realizowanych przez pracowników Spółdzielni i wykonawców obcych,
 • kontrola i nadzór w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego budynków,
 • wykonywanie okresowych przeglądów budynków i obiektów Spółdzielni,
 • współpraca z organami administracji samorządowej celem uzyskania decyzji administracyjnych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub średniego,
 • uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  w specjalności konstrukcyjno budowlanej – bez ograniczeń,
 • doświadczenia zawodowego w roli inspektora nadzoru,
 • wpis do Izby Zawodowej,
 • stanu zdrowia umożliwiającego wykonywanie pracy na wysokości,
 • znajomość aktów prawnych i aktów wykonawczych stosowanych przy realizacji projektów inwestycyjnych,

Oferty zawierające CV wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i staż pracy prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie, al. Piłsudskiego 72  z podaniem maila i telefonu kontaktowego.

Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.