Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza
kadencja 2022-2025

 1. Piotr Ożarowski – przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Antoni Pietrewicz – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Mieczysław Nieużyła – sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Rafał Kotwasiński – członek Rady Nadzorczej
 5. Janina Kurek-Chyła – członek Rady Nadzorczej
 6. Krystyna Łaźnia – członek Rady Nadzorczej
 7. Elżbieta Moździerz – członek Rady Nadzorczej
 8. Zdzisław Ziarko – członek Rady Nadzorczej
 9. Magdalena Plewko-Kotynia – członek Rady Nadzorczej
 10. Magdalena Soliman – członek Rady Nadzorczej
 11. Józef Szyndler – członek Rady Nadzorczej
 12. Ewa Ślusarczyk – członek Rady Nadzorczej
 13. Krzysztof Zbieg – członek Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna

 1. Antoni Pietrewicz – przewodniczący Komisji
 2. Mieczysław Nieużyła – z-ca przewodniczącego Komisji
 3. Ewa Ślusarczyk – sekretarz Komisji
 4. Magdalena Soliman – członek Komisji
 5. Józef Szyndler – członek Komisji
 6. Krzysztof Zbieg – członek Komisji

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 1. Janina Kurek-Chyła – przewodniczący Komisji
 2. Elżbieta Moździerz – z-ca przewodniczącego Komisji
 3. Krystyna Łaźnia – sekretarz Komisji
 4. Rafał Kotwasiński – członek Komisji
 5. Magdalena Plewko-Kotynia – członek Komisji
 6. Zdzisław Ziarko – członek Komisji