Lokale użytkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa GÓRNIK informuje, że posiada wolne lokale użytkowe.

Osiedle Adres lokalu Powierzchnia Uwagi
Os. Podłęże ul. Towarowa 42 285,90 m2
Os. Podłęże Al. Piłsudskiego 58 34,83 m2
Os. Podłęże al. marsz. Józefa Piłsudskiego 33 19,60 m2
Os. Podłęże al. marsz. Józefa Piłsudskiego 35 10,20 m2
Os. Podłęże ul. Wilcza 46 18,25 m2
Os. Podłęże ul. Grunwaldzka 215 19,00 m2
Os. Podłęże ul. Grunwaldzka 215 66,30 m2
Os. Podłęże ul. Grunwaldzka 221 33,09 m2
Os. Stałe ul. Starowiejska 17 42,50 m2
Os. Stałe ul. Starowiejska 17 32,90 m2

stawki za czynsz i media – ceny netto:

0,48 zł/szt. abonament za wodomierz z.w.
0,55 zł/szt. abonament za wodomierz z.w. i c.w.
19,11 zł/m3 ciepła woda – podgrzew
14,35 zł/m3 woda i kanalizacja
18,11 zł/m2 stawka czynszowa
3,13 zł/m2 centralne ogrzewanie
Obowiązuje wykonanie Projektu Techn. do uzyskania zmiany sposobu użytk. lokalu
Obowiązuje kaucja w wys. 3-miesięcznego czynszu brutto

Bliższych informacji udziela Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi ul. Paderewskiego 15, tel. 32 6155543