Regulaminy

 1. Regulamin używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców >> pobierz
 2. Regulamin określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale >>pobierz
 3. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali >>pobierz
 4. Regulamin określający zasady zawierania umów i użytkowania garaży >>pobierz
 5. Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >>pobierz
 6. Regulamin rozliczania kosztów dostawy i zużycia ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody do celów gospodarczych w zasobach SM „Górnik” w Jaworznie
  1. obowiązujący dla rozliczeń do dnia 31.12.2022 roku >>pobierz 
  2. obowiązujący dla rozliczeń od dnia 01.01.2023 roku >>pobierz 
  3. aneks do obowiązującego regulaminu >> pobierz
 7. Regulamin najmu oraz adaptacji pomieszczeń wspólnych oraz pomieszczeń ujawnionych w uchwałach określających przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >>pobierz
 8. Regulamin montażu wodomierzy i indywidualnego rozliczania zużycia wody i odprowadzonych ścieków w mieszkaniach i lokalach użytkowych SM „Górnik” w Jaworznie >>pobierz
 9. Regulamin Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >>pobierz
 10. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >> pobierz
 11. Regulamin Komisji Gospodarki zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >>pobierz
 12. Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >>pobierz
 13. Procedura windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >>pobierz
 14. Regulamin systemu E-BOK Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” Jaworzno >>pobierz
 15. Regulamin zagospodarowania terenów pod ogródki przyblokowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >>pobierz
 16. Regulamin montażu instalacji domofonowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >>pobierz
 17. Regulamin wymiany grzejników i przeróbki instalacji c.o. obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >> pobierz
 18. Regulamin świadczenia usług remontowo instalacyjnych i transportowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >> pobierz
 19. Regulamin udzielania informacji i udostępniania dokumentów przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Górnik” w Jaworznie >>pobierz
 20. Regulamin Klubu To i Owo Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >> pobierz
 21. Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >> pobierz
 22. Regulamin technicznej obsługi nocnej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >>pobierz
 23. Procedura remontowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >>pobierz