Regulaminy

 1. Regulamin używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców >> pobierz
 2. Regulamin utrzymania czystości w klatkach schodowych i innych pomieszczeniach wspólnego użytku sprzątanych we własnym zakresie przez lokatorów >> pobierz
 3. Regulamin określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale >>pobierz
 4. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali >>pobierz
 5. Regulamin określający zasady zawierania umów i użytkowania garaży >>pobierz
 6. Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >> pobierz
 7. Regulamin rozliczania kosztów dostawy i zużycia ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody do celów gospodarczych w zasobach SM „Górnik” w Jaworznie >> pobierz
 8. Regulamin najmu oraz adaptacji pomieszczeń wspólnych oraz pomieszczeń ujawnionych w uchwałach określających przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >>pobierz
 9. Regulamin montażu wodomierzy i indywidualnego rozliczania zużycia wody i odprowadzonych ścieków w mieszkaniach i lokalach użytkowych SM „Górnik” w Jaworznie>> pobierz
 10. Regulamin Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >>pobierz
 11. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >> pobierz
 12. Regulamin Komisji Gospodarki zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >>pobierz
 13. Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >>pobierz
 14. Procedura windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >>pobierz
 15. Regulamin systemu E-BOK Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” Jaworzno >> pobierz
 16. Regulamin zagospodarowania terenów pod ogródki przyblokowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >>pobierz
 17. Procedura instalacji domofonów w zasobach SM Górnik >> pobierz
 18. Regulamin wymiany grzejników i przeróbki instalacji c.o. obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >> pobierz
 19. Regulamin świadczenia usług remontowo instalacyjnych i transportowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >> pobierz
 20. Regulamin udzielania informacji, udostępniania dokumentów oraz ustalania wysokości opłat od czynności prawnych i faktycznych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >>pobierz
 21. Regulamin Klubu To i Owo Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie >> pobierz