Zarząd

Prezes Zarządu Maciej Bochenek
Wiceprezes ds. finansowych