Rady Osiedli

Skład Rady Osiedla Stałego (kadencja 2016-2019):

 1. Chyła Wojciech – przewodniczący Rady Osiedla Stałego
 2. Danelczyk Mieczysław – z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Stałego
 3. Jawor Kazimierz – sekretarz Rady Osiedla Stałego
 4. Dziubanik Mariusz – członek Rady Osiedla Stałego
 5. Lisowski Stanisław – członek Rady Osiedla Stałego
 6. Miedziński Janusz – członek Rady Osiedla Stałego
 7. Miszczyński Dariusz – członek Rady Osiedla Stałego
 8. Plewko-Kotynia Magdalena – członek Rady Osiedla Stałego

Skład Rady Osiedla – Podwale (kadencja 2016-2019):

 1. Gwóźdź Kazimierz – przewodniczący Rady Osiedla Podwale
 2. Kurzeja Agata – z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Podwale
 3. Oratowski Tomasz – z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Podwale
 4. Ożarowski Piotr – sekretarz Rady Osiedla Podwale
 5. Golba Jan – członek Rady Osiedla Podwale
 6. Jabłecki Józef – Rady Osiedla Podwale
 7. Łaźnia Wirginiusz – członek Rady Osiedla Podwale
 8. Rodzik Stanisław – członek Rady Osiedla Podwale
 9. Ryba Józef – członek Rady Osiedla Podwale
 10. Sarlej Waldemar – członek Rady Osiedla Podwale

Skład Rady Osiedla – Podłęże (kadencja 2016-2019):

 1. Bochenek Maciej – przewodniczący Rady Osiedla Podłęże
 2. Kaleta Bogdan – z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Podłęże
 3. Pietrewicz Antoni – z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Podłęże
 4. Ziarko Zdzisław – sekretarz Rady Osiedla Podłęże
 5. Bagiński Michał – członek Rady Osiedla Podłęże
 6. Kotwasiński Rafał – członek Rady Osiedla Podłęże
 7. Moździerz Elżbieta – członek Rady Osiedla Podłęże
 8. Szyndler Józef – członek Rady Osiedla Podłęże