Rady Osiedli

Skład Rady Osiedla Stałego:

 1. Chyła Wojciech – przewodniczący Rady Osiedla Stałego
 2. Danelczyk Mieczysław – z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Stałego
 3. Nieużyła Mieczysław – sekretarz Rady Osiedla Stałego
 4. Dziubanik Mariusz – członek Rady Osiedla Stałego
 5. Lisowski Stanisław – członek Rady Osiedla Stałego
 6. Miedziński Janusz – członek Rady Osiedla Stałego
 7. Miszczyński Dariusz – członek Rady Osiedla Stałego
 8. Plewko-Kotynia Magdalena – członek Rady Osiedla Stałego

Skład Rady Osiedla – Podwale:

 1. Gwóźdź Kazimierz – przewodniczący Rady Osiedla Podwale
 2. Łaźnia Krystyna z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Podwale
 3. Rodzik Stanisław – z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Podwale
 4. Ożarowski Piotr – sekretarz Rady Osiedla Podwale
 5. Macek Tadeusz – członek Rady Osiedla Podwale
 6. Jabłecki Józef – członek Rady Osiedla Podwale
 7. Kurzeja Agata – członek Rady Osiedla Podwale
 8. Ślusarczyk Ewa – członek Rady Osiedla Podwale

Skład Rady Osiedla – Podłęże:

 1. Pietrewicz Antoni – przewodniczący Rady Osiedla Podłęże
 2. Kaleta Bogdan – z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Podłęże
 3. Drożniak Iwona – z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Podłęże
 4. Ziarko Zdzisław – sekretarz Rady Osiedla Podłęże
 5. Bagiński Michał – członek Rady Osiedla Podłęże
 6. Kotwasiński Rafał – członek Rady Osiedla Podłęże
 7. Moździerz Elżbieta – członek Rady Osiedla Podłęże
 8. Szyndler Józef – członek Rady Osiedla Podłęże
 9. Mucha Marek – członek Rady Osiedla Podłęże
 10. Chechelska Bożena – członek Rady Osiedla Podłęże
 11. Lędzka Barbara – członek Rady Osiedla Podłęże
 12. Chramiec Artur – członek Rady Osiedla Podłęże