Rady Osiedli

Skład Rady Osiedla Stałego:

 1. Mieczysław Nieużyła – przewodniczący Rady Osiedla Stałego
 2. Mieczysław Danelczyk – z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Stałego
 3. Janina Kurek-Chyła – sekretarz Rady Osiedla Stałego
 4. Mariusz Dziubanik – członek Rady Osiedla Stałego
 5. Stanisław Lisowski – członek Rady Osiedla Stałego
 6. Janusz Miedziński – członek Rady Osiedla Stałego
 7. Dariusz Miszczyński – członek Rady Osiedla Stałego
 8. Magdalena Plewko-Kotynia – członek Rady Osiedla Stałego

Skład Rady Osiedla – Podwale:

 1. Kazimierz Gwóźdź – przewodniczący Rady Osiedla Podwale
 2. Stanisław Rodzik – z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Podwale
 3. Danuta Starowicz – sekretarz Rady Osiedla Podwale
 4. Piotr Ożarowski – członek Prezydium Rady Osiedla Podwale
 5. Kamil Golba – członek Rady Osiedla Podwale
 6. Agata Kurzeja – członek Rady Osiedla Podwale
 7. Krystyna Łaźnia – członek Rady Osiedla Podwale
 8. Ewa Ślusarczyk – członek Rady Osiedla Podwale
 9. Krzysztof Zbieg – członek Rady Osiedla Podwale

Skład Rady Osiedla – Podłęże:

 1. Antoni Pietrewicz – przewodniczący Rady Osiedla Podłęże
 2. Bogdan Kaleta – z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Podłęże
 3. Zdzisław Ziarko – sekretarz Rady Osiedla Podłęże
 4. Józef Szyndler – członek Prezydium Rady Osiedla Podłęże
 5. Michał Bagiński – członek Rady Osiedla Podłęże
 6. Bożena Chechelska – członek Rady Osiedla Podłęże
 7. Artur Chramiec – członek Rady Osiedla Podłęże
 8. Iwona Drożniak – członek Rady Osiedla Podłęże
 9. Rafał Kotwasiński – członek Rady Osiedla Podłęże
 10. Elżbieta Moździerz – członek Rady Osiedla Podłęże
 11. Marek Mucha – członek Rady Osiedla Podłęże
 12. Magdalena Soliman – członek Rady Osiedla Podłęże