eBOK

Uprzejmie informujemy Państwa, iż nasza Spółdzielnia udostępniła Państwu od 1 kwietnia 2013r. nowe usługi w ramach funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI UNISOFT.

Usługi te to uruchomienie:

  • elektronicznego Biura Obsługi Klienta (w skrócie zwanym: e-BOK ),
  • elektronicznej Korespondencji (w skrócie zwanej: e-Korespondencja )

Są to współczesne rozwiązania, które w dobie informatyzacji, umożliwią Państwu internetowy dostęp do stanu swojej kartoteki oraz informacji w zakresie rozliczeń z tytułu lokali mieszkalnych i użytkowych, jak również dadzą możliwość przesyłania i odbioru korespondencji zachodzącej pomiędzy Spółdzielnią a członkiem, najemcą czy właścicielem, która nie wymaga własnoręcznych podpisów i pisemnego potwierdzania jej odbioru.

Stosownie do obowiązujących przepisów, aby Spółdzielnia mogła przydzielić login do indywidualnego elektronicznego dostępu dla danego zainteresowanego spółdzielcy, właściciela lub najemcy winien on zgłosić swój akces poprzez złożenie w Spółdzielni wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego E-BOK, udostępnionego na stronie internetowej oraz dostępnego w biurach zarządu i poszczególnych administracji osiedlowych.

Formularz należy złożyć osobiście (okazać dokument tożsamości) w biurach ADS-ów lub w biurze Zarządu (dział Członkowsko-Prawny w pokoju nr 2 lub dział Rozliczeń Czynszowych i Windykacji – pokoje 7 oraz 12), celem weryfikacji zawartych w nim danych oraz potwierdzenia tytułu prawnego do lokalu. Potwierdzenie tożsamości przez pracownika Spółdzielni jest niezbędne do nadania indywidualnego loginu oraz pierwszego hasła do uruchomienia dostępu do systemu e-BOK. Login i hasło zostanie przesłane na podany na formularzu adres e-mail w ciągu 2 tygodniu od złożenia formularza. Jeśli nie otrzymają Państwo takiego e-maila proszę o kontakt z administratorem systemu pod adresem ebok@smgornik-j.pl w celu wyjaśnienia.

W przypadku osób, które wyrażą również pisemną zgodę na korzystanie z usługi „e-Korespondencja” poprzez akceptację stosownego oświadczenia umieszczonego na Formularzu Zgłoszeniowym E-BOK, Spółdzielnia uruchomi tę usługę, celem dostarczania i odbioru pism, zawiadomień itp. w formie elektronicznej (e-mail z załączonym plikiem w formacie pdf) niewymagających pisemnego potwierdzenia odbioru. W wielu przypadkach ułatwi to Państwu bieżący kontakt ze Spółdzielnią.

Wzór Formularza Zgłoszeniowego E-BOK dostępny jest na stronie internetowej lub w biurach zarządu i administracji osiedlowych.

Procedura załatwiania złożonych w tym względzie Państwa dokumentów uruchomiona została w kwietniu 2013r.

Regulamin usługi e-BOK oraz e-Korespondencja dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni, w siedzibie zarządu oraz w biurach ADS-ów.