eBOK

Uprzejmie informujemy Państwa, iż nasza Spółdzielnia udostępniła Państwu od 1 kwietnia 2013r. nową usługę w ramach funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI UNISOFT.

Usługa ta to uruchomienie:

  • elektronicznego Biura Obsługi Klienta (w skrócie zwanym: e-BOK )

Jest to współczesne rozwiązanie, które w dobie informatyzacji, umożliwi Państwu internetowy dostęp do stanu swojej kartoteki oraz informacji w zakresie rozliczeń z tytułu lokali mieszkalnych i użytkowych, jak również da możliwość przesyłania i odbioru korespondencji zachodzącej pomiędzy Spółdzielnią a członkiem, najemcą czy właścicielem, która nie wymaga własnoręcznych podpisów i pisemnego potwierdzania jej odbioru.

Stosownie do obowiązujących przepisów, aby Spółdzielnia mogła przydzielić login do indywidualnego elektronicznego dostępu dla danego zainteresowanego spółdzielcy, właściciela lub najemcy winien on zgłosić swój akces poprzez złożenie w Spółdzielni wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego E-BOK, udostępnionego na stronie internetowej oraz dostępnego w biurach zarządu i poszczególnych administracji osiedlowych.

Formularz należy złożyć osobiście (okazać dokument tożsamości) w biurach ADS-ów lub w biurze Zarządu (dział Członkowsko-Prawny w pokoju nr 2 lub dział Rozliczeń Czynszowych i Windykacji – pokoje 7 oraz 12), celem weryfikacji zawartych w nim danych oraz potwierdzenia tytułu prawnego do lokalu. Potwierdzenie tożsamości przez pracownika Spółdzielni jest niezbędne do nadania indywidualnego loginu oraz pierwszego hasła do uruchomienia dostępu do systemu e-BOK. Login i hasło zostanie przesłane na podany na formularzu adres e-mail w ciągu 2 tygodniu od złożenia formularza. Jeśli nie otrzymają Państwo takiego e-maila proszę o kontakt z administratorem systemu pod adresem ebok@smgornik-j.pl w celu wyjaśnienia.

Wzór Formularza Zgłoszeniowego E-BOK dostępny jest na stronie internetowej lub w biurach zarządu i administracji osiedlowych.

Procedura załatwiania złożonych w tym względzie Państwa dokumentów uruchomiona została w kwietniu 2013r.

Regulamin usługi e-BOK oraz e-Korespondencja dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni, w siedzibie zarządu oraz w biurach ADS-ów.