Do pobrania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY E-BOK/E-KORESPONDENCJA

format Adobe (pdf)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

format Adobe (pdf)

format Adobe (pdf)/lokal użytkowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

format Adobe (pdf)

WNIOSEK O PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI (lokatorskie)!!!

format Adobe (pdf)

WNIOSEK O PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI (własnościowe)!!!

format Adobe (pdf)

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

format Adobe (pdf)

WNIOSEK O STWIEREDZENIE NABYCIA SPADKU

format Adobe (pdf)

WNIOSEK O WPIS W KSIĘDZE WIECZYSTEJ

format Adobe (pdf)

INFORMACJA DLA OSOBY, KTÓRA NABYŁA LOKAL MIESZKALNY OBJĘTY ZARZĄDEM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W JAWORZNIE

ZGON UPRAWNIONEGO DO LOKALU