Harmonogram wywozu odpadów

Wywóz odpadów odbywa się wg poniżej umieszczonego harmonogramu:

Harmonogram 2023 zabudowa wielorodzinna

Wszelkich informacji na temat gospodarki odpadami udziela

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie
Kontakt: Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 5 (Osiedle Stałe)

Biuro czynne od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 7.00 – 15.00, czwartek w godzinach 7.00 – 17.00

Telefony:

(32) 745 10 61

(32) 745 10 63

(32) 745 10 65

(32) 745 10 66

Fax: (32) 745 10 47