Walne Zgromadzenie za 2018 rok

Jaworzno, dnia 06.05.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK” w Jaworznie przy
Al. Tysiąclecia 2-14 działając na podstawie art. 39 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze i § 42 ust. 1 Statutu

 

zwołuje

Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej  „GÓRNIK” w Jaworznie

 

Zgromadzenie odbędzie się w lokalu TAURON WYDOBYCIE S.A.
w Jaworznie szyb „Piłsudski”

43-600 Jaworzno przy ul. Krakowskiej 6

w dniach:

28.05.2019 r. – 17.00  Członkowie Administracji nr 1 – Osiedle Stałe

29.05.2019 r. – 17.00  Członkowie Administracji nr 2 – Osiedle Podwale

30.05.2019 r. – 17.00  Członkowie Administracji nr 3 – Osiedle Podłęże

Porządek obrad, projekty uchwał, sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu oraz wzór zgłoszenia kandydatury na członka Rady Osiedla znajdują się do wglądu
i  zapoznania przez Członków Spółdzielni w siedzibie Zarządu Spółdzielni od dnia 07.05.2019 r.

W siedzibie Zarządu znajduje się również do pobrania wzór pełnomocnictwa
(oraz warunki jego udzielenia) do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto całość ww. dokumentacji dostępna jest:

– w biurach poszczególnych Administracji Osiedlowych

– w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowi „Górnik w Jaworznie

– oraz dodatkowo na stronie internetowej Spółdzielni (www.smgornik-j.pl).