Inne

Prawomocne rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w sprawie o uznanie za bezprawne uchwał podjętych po przerwaniu Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2014r.

   Informuje się, że w dniu 17.10.2018r. zapadło prawomocne rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie o uznanie za bezprawne uchwał podjętych po przerwaniu Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2014r.

   Na mocy tego rozstrzygnięcia utrzymany został w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach uznający uchwały uzurpatorskiego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z czerwca 2014r. za nieistniejące

   Zakończył się zatem pełnym sukcesem, trwający ponad cztery lata, proces o uznanie za bezprawne uchwał podjętych przez działającą w złej wierze część Walnego Zgromadzenia, która zmierzała do przejęcia i wykorzystania Spółdzielni.

   Szybkie i zdecydowane działania legalnych organów Spółdzielni a następnie długotrwałe, żmudne i wielostronne czynności prawne, pozwoliły ostatecznie uchronić Spółdzielnię i jej członków przed dokonanym zamachem.

  Prawomocny Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 17.10.2018r. ostatecznie potwierdza słuszność i legalność działania organów Spółdzielni wbrew opiniom nielicznych członków, którzy zaangażowali się w skierowane przeciwko Spółdzielni działania z 2014r.